Vägg

Väggar skall blåsas med ett högre tryck för att undvika framtida sättningar därför är det viktigt att väggen glesas på ungefär c/c 400mm.

Minsta tjocklek på väggen är 15cm för att vi ska kunna blåsa in isolering och det bör/skall vara slutna fack för bästa resultat.

Kostnaden för att isolera vägg är varierande beroende på väggens tjocklek och hur den är uppbygg m.m.

Hör gärna av er via mail eller telefon så kan vi diskutera fram en kostnad för utfört arbete eller om ni har ytterligare frågor eller funderingar.