Lösull

Hunton Nativo Träfiberisolering lösull är en byggnadsisolering för tak, väggar och golv. Isoleringen är baserad på träfiber från norska skogar. Träfiberisolering bidrar till ett sunt och behagligt inomhusklimat.

Att använda en råvara från skogen ger förutsättningar för ett minskat koldioxidavtryck eftersom trä lagrar kol under hela sin livslängd («Isolera och lagra CO2», utformat av konsultgruppen Civitas). På så sett blir aktiv användning av skogens resurser en del av klimatlösningen.

 

Varför välja Hunton Nativo Träfiberisolering Lösull:

  • Träfiber är en förnybar råvara som lagrar koldioxid
  • Träfiber har hygroskopiske egenskaper som gör att den transporterar kondens och bidrar till att motverka fuktskador
  • Lösull av träfiber förhindrar att isoleringen sjunker
  • Isoleringsskivorna har utmärkta ljuddämpande egenskaper
  • Träfiberisoleringen ger inte obehag på hud eller i luftvägar, varken under eller efter installation
  • Har produktcertifikat från SINTEF Byggforsk

Nativo Träfiberisolering produceras av trä från norska skogar, som är en förnybar råvara. Den bäste delen av timmerstocken blir till bygg- o konstruktionsmaterial. Flis är en restprodukt som vi använder i vår produktion av träfiberisolering. På så sätt bidrar vi till att så mycket som möjligt av hela timmerstocken används.

All träflis vi använder kommer från ett miljöcertifierat skogsbruk där skogen drivs i enlighet med PEFC™s regler.

Produktcertifikat från SINTEF

Hunton Nativo Träfiberisolering Lösull har produktcertifikat från SINTEF Byggforsk som ger en ökad trygghet och vetskap i att isoleringen håller de krav som ställs.

SINTEF Byggforsks produktcertifikat för Hunton Nativo Träfiberisolering Lösull.

Transporterar fukt och reducerar kondens

Träfiber har förmågan att ta upp, transportera och avge fukt i takt med att fukten i omgivningen förändras.

Många hus och stugor står kallare och med en lägre inomhustemperatur när de inte är i bruk. När temperaturen i huset ökar kan kondens förekomma. Träfiberisoleringens hygroskopiska egenskaper gör att den tar upp, transporterar och avger fukt från konstruktionen.

Nativo Träfiberisolering ger stabila och förutsägbara konstruktionsegenskaper som tål det tuffa klimatet med stora variationer av temperatur och luftfuktighet.

Isolera utan klåda eller obehag

Nativo Träfiberisolering ger inte obehag på hud eller i luftvägar. Varken under eller efter installation.

Brandhämmande

Hunton Nativo Träfiberisolering tillfredsställer Euroklass E, och är impregnerad med ett brandhämmande medel.

Rekommenderas av husägare och yrkesfolk. Av rätt anledningar.

Hunton har lanserat kampanjen ”Den mest rekommenderade” med målet att göra träfiberisolering till den bästa och mest rekommenderade lösningen. Vi har samlat våra ambassadörer som förklarar varför dom föredrar och rekommenderar träfiber. Läs mer