Hunton Nativo Träfiberisolering är en naturlig isolering i skivformat baserad på träfiber. Värmelagringen är utmärkt, och isoleringsskivorna kan användas både i väggar och tak.

Varför välja Hunton Nativo Träfiberisolering Skivor:

  • Hunton Nativo Träfiberisolering är en naturlig isolering i skivformat baserad på träfiber
  • Isoleringsskivorna är formstabila
  • Isoleringen kan återvinnas
  • Isoleringen har en utmärkt värmelagringskapacitet
  • Träfiberisoleringen irriterar inte huden eller ger utslag
  • Hunton Nativo Träfiberisolering Skivor är tekniskt godkända av SINTEF Byggforsk
Genom att använda Hunton Nativo Träfiberisolering bidrar du till att minska utsläppen av Co2. Isoleringsskivorna framställs från hållbart skogsbruk, och är 100 % återvinningsbar. Det naturliga materialet bidrar dessutom till ett friskt inomhusklimat, och kan hanteras utan att huden irriteras eller får utslag. Hunton Nativo Träfiberisolering är en förnyelsebar resurs. Trä binder Co2, och genom att använda gammal skog och plantera nya träd, bidrar användningen av träfiberisolering till att förlänga bindningsprocessen.

Tekniskt godkännande

Hunton Nativo Träfiberisolering Skivor är tekniskt godkända av SINTEF Byggforsk Detta innebär att isoleringen överstiger kraven som ställs av byggtekniska regler.

Transporterar fukt och förhindrar kondens

Har förmågan att ta upp, transportera och avge fukt i takt med att fukten i omgivningen förändras.

Många hus står kallare och med en lägre inomhustemperatur när de inte är i bruk. När husets värme ökar när huset används så kan det uppstå fukt som skapar kondens i huset. Träfiberisoleringens hygroskopiska egenskaper gör att den tar upp, transporterar och avger fukt från konstruktionen.

Nativo Träfiberisolerings skivor ger stabila och förutsägbara konstruktionsegenskaper som tål det tuffa klimatet med stora variationer av temperatur och luftfuktighet.

Stabil inomhustemperatur

Nativo Träfiberisolering har en utmärkt värmelagringskapacitet.

Träfiberns termiska massa ger en unik förmåga att lagra värme och avge värme över tid. Detta ger en stabil temperatur inomhus, trots att temperaturen utomhus skiftar över dygnet. Effekten kan jämföras med det man upplever i en timmerstuga – svalt om sommaren och skyddad mot kyla om vintern.

Brandhämmande

Hunton Nativo Träfiberisolering är impregnerad med naturligt flamskyddsmedel och uppfyller euroklass E. Den kan användas i Br 3-byggnader, det vill säga byggnader i ett plan och småhus (bostäder) i två plan (eventuellt 3 plan). En standardiserad väggkonstruktion, Hunton väggen, har testas och oppfyller kraven på brandmotstånd REI 30.

Blir väggar och tak tjockare om man väljer en träfiberisolering?

Väggar och tak blir inte tjockare om man väljer en isolering av träfiber i stället för mineralull. Med 250 mm träfiberisolering i väggar och 300 mm i tak ligger du innanför rekommenderat U-värde enligt byggnadstekniska regler.

Vad har träfiberisolering för lambdavärde?

Hunton Nativo Träfiberisolering Skivor har ett lambdavärde på 0,038 W/mK.

Användning av träfiberisolering i naturlig och fornybart byggande.

Vår samarbetspartner Woodisol har producerat en informativ film som behandlar användningen av träfiberisolering i vägg, tak och golv.

Rekommenderas av husägare och yrkesfolk. Av rätt anledningar.

Hunton har lanserat kampanjen ”Den mest rekommenderade” med målet att göra träfiberisolering till den bästa och mest rekommenderade lösningen för naturlig och förnybart byggande. Vi har samlat våra ambassadörer som förklarar varför de föredrar och rekommenderar träfiber i stället för något annat. Läs mer

Stäng meny
×
×

Kundvagn