Skivisolering

Hunton Nativo Träfiberisolering är en byggnadsisolering baserad på träfiber från norska skogar. Träfiberisolering bidrar till ett sunt och behagligt inomhusklimat. Isoleringen är lätt att bearbeta och den är behaglig och åldringsbeständig – ett byggmaterial som varar i generationer.

Att använda en råvara från skogen ger förutsättningar för ett minskat koldioxidavtryck eftersom trä lagrar kol under hela sin livslängd («isolera och lagra CO2», utformat av konsultgruppen Civitas). På så sett blir aktiv användning av skogens resurser en del av klimatlösningen.

Varför välja Hunton Nativo Träfiberisolering Skivor:

  • Träfiber är en förnybar råvara som lagrar koldioxid
  • Träfiber har hygroskopiske egenskaper som gör att den transporterar kondens och bidrar till att motverka fuktskador
  • Isoleringsskivorna är formstabila
  • Isoleringsskivorna har utmärkta ljuddämpande egenskaper
  • Träfiberisoleringen ger inte obehag på hud eller i luftvägar, varken under eller efter installation
  • Hunton Nativo Träfiberisolering Skivor är tekniskt godkända av SINTEF Byggforsk

Nativo Träfiberisolering produceras i huvudsak av träd från norsk skog, som är en förnybar råvara. Den bästa delen av timmerstocken blir till bygg- och konstruktionsmaterial. Flis är en restprodukt som vi använder i vår produktion av träfiberisolering. På så sätt bidrar vi till att så mycket som möjligt av hela timmerstocken används.

All träflis vi använder kommer från ett miljöcertifierat skogsbruk där skogen drivs i enlighet med PEFC™s regler.

Tekniskt godkännande

Hunton Nativo Träfiberisolering Skivor är tekniskt godkända av SINTEF Byggforsk. Detta innebär att isoleringen överstiger kraven som ställs av byggtekniska regler.

SINTEF Byggforsks tekniska godkännande av Hunton Nativo Träfiberisolering Skivor

Goda fukthandterande egenskaper

Nativo Träfiberisolering har hygroskopiska egenskaper som gör att den hanterar kondens och bidrar till att motverka fuktskador. detta ger stabila konstrutionsegenskaper och för isoleringen anpassad för det hårda nordiska klipmatet , som har stora variationer i luftfuktighet.

Många hus och stugor står kallare och med en lägre inomhustemperatur när de inte är i bruk. När temperaturen i huset ökar kan kondens förekomma. Träfiberisoleringens hygroskopiska egenskaper gör att den tar upp, transporterar och avger fukt från konstruktionen.

Dimensions- och formstabil

Nativo Träfiberisolering är dimensions- och formstabil oavsett om du väljer skivor eller lösull. 

Tack vare träfiberns naturliga förmåga att minska luftrörelser i isoleringen uppstår god tätning runt fönster och bjälklag. Med färre köldbryggor undviker man ett kallt hus och uppnår en högre boendekomfort, sundare innemiljö och lägre elräkningar.

Ljudämpande

Nativo Träfiberisolering har utmärkta ljuddämpande egenskaper. Träfiberisoleringen har mycket fibrer och består av mer massa (kg) per m³.

Isolera utan klåda eller obehag

Nativo Träfiberisolering ger inte obehag på hud eller i luftvägar. Varken under eller efter installation.

Tillsatt brandskyddsmedel

Hunton Nativo Träfiberisolering tillfredsställer Euroklass E, och är impregnerad med ett brandhämmande medel.

Rekommenderas av husägare och yrkesfolk. Av rätt anledningar.

Hunton har lanserat kampanjen ”Den mest rekommenderade” med målet att göra träfiberisolering till den bästa och mest rekommenderade lösningen. Vi har samlat våra ambassadörer som förklarar varför dom föredrar och rekommenderar träfiber. Läs mer

Genom att använda Hunton Nativo Träfiberisolering bidrar du till att minska utsläppen av Co2. Isoleringsskivorna framställs från hållbart skogsbruk, och är 100 % återvinningsbar. Det naturliga materialet bidrar dessutom till ett friskt inomhusklimat, och kan hanteras utan att huden irriteras eller får utslag. Hunton Nativo Träfiberisolering är en förnyelsebar resurs. Trä binder Co2, och genom att använda gammal skog och plantera nya träd, bidrar användningen av träfiberisolering till att förlänga bindningsprocessen.