Förberedelser

Innan vi kommer och blåser lösull så måste ni kontrollera följande,

– att det finns 16 Ampers 3-fas uttag i närheten för att vi skall kunna utföra jobbet.

– att det är farbar väg för vår lastbil.

– om det skall byggas en landgång på vinden.

– om det ska monteras en luftspalt vid takfoten eller om den befintliga bör förlängas.

– om vindluckans sarg skall höjas.

– att det monteras en 50 mm nätmatta av stenull runt skorstenen lika högt som det skall isoleras.

– att en stege ställs fram så vi kommer upp till vindsluckan.

– om snedtak skall isoleras inifrån så måste stege eller ställning finnas så vi når upp