Vi på Dala Träfiber isolerar med träfiberisolering För framtidens byggnation.

TRÄFIBERISOLERING
Förnyelsebar råvara som lagrar koldioxid - Isolera utan klåda eller obehag -
Hygroskopiska egenskaper - Dimensions- och formstabil - Ljuddämpande.