Hunton SD10™ Ångbroms

Hunton SD10™ är en ångbroms som ersätter ångspärr (plastfolie) i diffusionsöppna och isolerade tak, bjälklag och väggkonstruktioner.

 

Pris :

 2515:- inklusive moms